+32 16 65 90 76 info@hofvanvolmersele.be

DISCLAIMER

 1. Algemeen
  U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.
  Hof Van Volmersele kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Hof Van Volmersele. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hof Van Volmersele verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.
 3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van B&B Hof Van Volmersele
  U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de B&B Hof Van Volmersele-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de B&B Hof Van Volmersele-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Hof Van Volmersele. U kunt uw verzoek sturen naar de B&B Hof Van Volmersele door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.
 4. Aansprakelijkheid van de B&B Hof Van Volmersele
  De informatie op de website van de B&B Hof Van Volmersele is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse.
  Hof Van Volmersele streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.
  Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan de B&B Hof Van Volmersele hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.